Selecteer een pagina

Disclaimer

 

Dialoc ID Products B.V. (Kamer van Koophandel: 60780819), hierna te noemen Dialoc ID, verleent u hierbij toegang tot www.dialocid.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten en afbeeldingen over producten en diensten.
Dialoc ID behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Dialoc ID spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dialoc ID. Specifiek voor alle informatie over producten en diensten op de Website geldt een voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dialoc ID nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website liggen bij Dialoc ID. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dialoc ID, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ABOUT DIALOC ID

Dialoc ID has its head office in Harderwijk, the Netherlands with partners in Europe, America, Asia, Australia and America.

Dialoc ID is a leading manufacturer of innovative library, retail and industrial solutions using EM (electromagnetic), RFID (Radio Frequency Identification) and Hybrid(EM & RFID) technology.

ALL AROUND THE WORLD

The Dialoc ID products are sold, installed and serviced through our network of official partners located all around the world.

learn more

CONTACT US

Dialoc ID Products B.V.
Daltonstraat 42
3846 BX  Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0) 341-422760
info@dialocid.com

Please visit also our website:
www.dialocidlibrary.com

FOLLOW & LIKE US ON SOCIAL MEDIA

 

 

 

Privacy statement
Disclaimer

Share This